top of page
Szukaj
  • wyprawy

Od Wydawcy

Zaktualizowano: 13 lis 2020


Skazany na góry to zapis drogi Denisa na światową scenę alpinizmu, a jednocześnie ciekawa dla czytelnika przyzwy- czajonego do europejskiej tradycji i zwyczajów prezentacja zupełnie odmie- nnego podejścia do wspinaczki i w ogóle do życia. Nie jest łatwo napisać dobrą książkę, a jeszcze trudniej napisać dobrą książkę o wspinaniu. Z tą tezą zgodzą się chyba wszyscy czytelnicy literatury górskiej. Dlatego często słynnym alpinistom w pisaniu książek pomagają dziennikarze, którzy ich myśli przelewają na papier.


Kiedy dowiedzieliśmy się, że Denis Urubko pisze swoje książki samodzielnie, zadaliśmy sobie pytanie: jakie one będą ?Z dużą rezerwą zaczęliśmy pracę nad polskim przekładem. Opracowywaliśmy rozdział po rozdziale, chcąc dokładnie oddać zarówno treści, które autor pragnie przekazać, jak i niepowtarzalny klimat i sposób narracji. Po zakończeniu zmagań nasz redakcyjny zespół zgodnie przyznał, że Denis Urubko nie tylko dobrze się wspina, ale również dobrze pisze!


Mieliśmy już książkę, na którą składa się kilkanaście niezależnych opowiadań, ale Denis wahał się, jaki tytuł nadać całości. Po dyskusji doszliśmy do wniosku, że tytuł musi oddawać podejście Denisa nie tylko do wyczynowego alpinizmu, ale również do życia we wszystkich jego aspektach. Tak zrodził się tytuł „Skazany na góry”.


Chciałbym podziękować Autorowi za zaufanie, jakim nas obdarzył, powierzając publikację niniejszej książki. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do jej powstania i nadania jej ostatecznego kształtu.

„Skazany na góry” – to książka urzekająca i zaskakująca, bo właśnie taki jest jej autor.


Wydawca

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page